Algemene voorwaarden

Prijzen/offertes

 • Alle genoemde prijzen en offertes zijn onder voorbehoud.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief de geldende BTW, excl. transportkosten 
 • Al onze aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

Contract periode/abonnementen

 • Bij het afsluiten van een standaard AdYourTarget® overeenkomst is er geen verplichting tot het afnemen van onze diensten voor een bepaalde tijdsduur. U kan simpelweg stoppen met de betaling van uw periodieke factuur en de toezegging tot ons platform wordt daarmee beëindigt. Uw content blijft voor een beperkte periode op onze Cloud server opgeslagen zodat u – binnen beperkte tijd – terug kunt keren zonder alles opnieuw te moeten uploaden en opbouwen. 
 • Bij speciaal maatwerk of afwijkende (contractueel vastgelegde) toezeggingen is er een minimale contractduur van 1 tot maximaal 3 jaar.

Facturatie en betaling

Hardware (beeldschermen, montage materiaal, bekabeling)

 • Indien de beeldschermen en/of players door ons of een van onze resellers worden geleverd en geplaatst hanteren wij een betalingstermijn van 75% bij opdracht en het resterend bedrag te voldoen bij levering of nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Toegang tot uw account in het platform krijgt u nadat alle facturen zijn voldaan voor de nieuwe komende periode. U betaald altijd vooraf voor een nieuwe periode. 

Platform en features AdYourTarget® 

 • Eens per gekozen periode factureren wij uw periodieke tarief voor uw account in ons platform. U ontvangt deze factuur 1 maand voor het verstrijken van de gekozen periode, voor de eerstkomende periode per e-mail. Versturen van uw factuur per e-mail is de enige manier waarop wij uw factuur kunnen bezorgen. Mocht u na herinnering toch in verzuim blijven, dan behouden wij het recht u de toegang tot uw account te blokkeren. Na betaling van openstaande rekeningen krijgt u weer toegang tot uw account. Uw bestanden en playlisten worden na laatste betaling tot 4 maanden in uw account bewaard, waarna deze door ons ivm oplopende kosten in onze Cloud-servers worden verwijderd.

Installatie

Installatie hardware

 • Onze monteur(s)/reseller moeten vrij toegang hebben tot de ruimte waar de hardware moet worden geïnstalleerd. Onze monteurs en/of reseller zijn standaard geen interieurbouwers (op enkele resellers na, die interieurbouwers zijn) en kunnen zij voor u de beeldschermen alleen aan wand of plafond bevestigen. Speciale aanpassingen voor installatie kan alleen in overleg. In overleg met ons of uw reseller kunnen wij uiteraard een ontwerp maken voor een fraaiere integratie van de beeldschermen in uw interieur. Monteurs kunnen worden ingehuurd bij een onafhankelijke AV installatiefirma in uw regio. 
 • Wilt u rekening houden met de ARBO wetgeving rond installatie! Beeldschermen boven 32” moeten door 2 personen worden geplaatst. Wellicht kan u iemand tijdens installatie beschikbaar stellen ter ondersteuning van onze monteur(s).

Stroomaansluitingen 

 • Daar waar de beeldschermen worden geplaatst dienen stroompunten 220/240 volt aanwezig te zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan worden de kosten van doortrekken stroompunten apart berekend. De stroompunten dienen binnen 1,5 meter van de beeldschermen te zijn.
 • Het is raadzaam stroomvoorziening van 24/7 te hebben ivm nachtelijke updates! 
 • Internetaansluitingen en WiFi 
 • Er moet in het pand een goede actieve breedband Internetaansluiting zijn. Indien mogelijk is een goed werkende WiFi verbinding raadzaam. Sommige van de laatste modellen Samsung professionele beeldschermen beschikken over een WiFi connectie. Bij aansluiting via RJ45 Internetbekabeling dient er een aansluiting (router en/of splitter etc.) op maximaal 1,5 meter van het beeldscherm aanwezig te zijn. 
 • Installatie losse (separate) players (mediaspelers) 
 • Indien er sprake is van bestaande beeldschermen in een pand die van een losse mediaspeler dienen te worden voorzien, moet er voor de players een stabiele toegankelijke plaats beschikbaar zijn met voldoende ventilatie voor de warmteafvoer van de player.

Garantie

 • Op de hardware die door ons wordt geleverd via ons partnership met Samsung zit een standaard on-site garantieperiode van 3 jaar. Indien er sprake is van losse players die bij bestaande beeldschermen moet worden geplaatst geldt een garantieperiode van 1 jaar. Tevens werken wij met de professionele beeldschermen van NEC die een afwijkende garantieperiode hebben.

Onderhoud en service

 • Indien er sprake is van calamiteiten zoals uitvallen beeldschermen, dan kunt u ons via ons service e-mail adres service@adyourtarget.com hiervan op de hoogte brengen. Of u kunt ons bellen naar een van de telefoonnummers in onze website. In de nabije toekomst werken we met een online helpdesk ticketing service. Indien u door een van onze resellers bent geholpen, dient u hen voor service te raadplegen. Zij zijn immers op de hoogte van de lokale situatie. Alle service vindt plaats op werkdagen (ma-vr) tussen 09:00 en 17:00 uur. Voor extra weekend zekerheid kunt u een apart service contract met ons afsluiten.

Verantwoordelijkheden

 • Mocht een beeldscherm uitvallen, om welke reden dan ook, kan de klant nooit aanspraak maken op gemiste commerciële kansen en deze claim indienen bij AdYourTarget® of haar resellers. Ook speciaal geproduceerde content valt niet te verhalen op AdYourTarget®. Tevens dient de klant zich ervan bewust te zijn dat getoonde content geheel voor de verantwoordelijkheid is van de klant en dat het AdYourTarget® platform niet meer is dan een doorgeefluik voor de content van de klant. Particulieren, organisaties, overheid of andere instellingen die reclameren over content getoond in de klant ‘s locatie(s) zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van de klant.

Intellectueel eigendom

 • Alle door AdYourTarget® geproduceerde werken, presentaties, demo’s, templates etc. blijven intellectueel eigendom van AdYourTarget®. Privé content van klanten (wel of niet exclusief geproduceerd door AdYourTarget®) in het platform blijven ook exclusief beschikbaar voor deze klant. Niets mag worden overgedragen aan derden.